Arapların hem cahil olmaları hem de belagatta en ileride olmalarını nasıl anlamalıyız?


İslam öncesi cahiliye Araplarında belagatın zirvelerde oluşu, son derece dikkat çekici bir durumdur. Kur’an’ın en büyük özelliği belagatı olması hasebiyle, sanki Kur’an’ın ilk muhatapları ona ciddi muhatap olacak bir seviye elde etmişlerdir.

Mevlana, sözden anlamayan kimselere hikmetli sözler söylemeyi “sağıra saz çalmak” temsiliyle anlatır. İşte, onlardaki şiir ve belagat, kendilerini Kur’an’a muhatap yapmış, sözün değerini tartabilen bu insanlar, Kur’an’ın söz mucizesini vicdanlarında tam bir tasdikle onaylamışlardır.