"Ve Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayıd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek." İzah eder misiniz, cevap ve hayırlarımızdan da mı sorguya çekileceğiz?


“Ve Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayıd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek.”(1)  

Bu cümlenin izahı şu ayet-i kerimedir:

"İşte o gün bölükler hâlinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar. Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur, zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur."(Zilzal, 99/6-8)

İnsanın her iyiliği her kötülüğü her hayrı her şerri her sevabı her günahı, kısaca istisnasız her ameli her davranışı kayıt altına alınıyor.

"İşte, şu dikkatli hıfz ve muhafaza, elbette bir muhasebe içindir. Şimdi, en âdi raiyetin en âdi muamelelerini ihmal etmeyen bir hâkim-i hafîz, hiç mümkün müdür ki, raiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükâfat ve mücazat vermesin?.."(2)

Muhafaza ancak muhasebe için yapılır. Yani Allah insanların amellerini ve eylemlerini hesaba çekmek ve muhasebe etmek için kayıt altına alıyor. Hesap ve muhasebe ise ceza veya ödül için yapılır ki, en büyük ve daimi olan ceza ve ödül yeri ise cennet ve cehennemdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua.
(2) bk. Sözler, Onuncu Söz, Yedinci Suret.