Kur'an'ın meydan okuduğu "ehl-i küfrün lanetli olmaları" ne demektir?


Hem der ki: "İman getirmezseniz mel'unsunuz. Cehennem'e gireceksiniz."

Kelime olarak lanet, “uzaklaştırma beddua, azab, buğz etme, uzak durma, muhalefet etme” gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise, ilâhî rahmetten uzak kılmayı ifade eder.

Kur’ana inanmayan bu kimseler, ilgili âyetlerin hükmüyle ilâhî rahmetten uzaklaştırılmışlardır, ceza olarak da dünya ve ahirette zillete mahkûmdurlar.