Bir cevabınızdaki "Ailelerden kast edilenler ise, huriler ve gılmanlardır. Yoksa dünyadan gelme hanım ve çocuklarımız değildirler." ifadesinin kaynağı nedir?


"HAŞİYE: Hadisin nassıyla, o şuhud, bütün lezâiz-i Cennetin o derece fevkindedir ki, onları unutturur. Ve şuhuddan sonra ehl-i şuhudun hüsn-ü cemâli o derece fazlalaşır ki, döndükleri vakit, saraylarındaki aileleri çok dikkatle, zorla onları tanıyabilirler, [el-Münzirî, et-Terğîb ve't-Terhîb, 4:556] hadiste vârid olmuştur."

“Ailelerden kasıt huri ve gılmanlardır, dünyadan gelme aileleri değildir.” hükmü, yukarıdaki hadisten çıkarılan bir hükümdür. Çünkü Allah’ın rü’yetini cennette sadece erkekler değil dünyadan gelme bütün cennetlikler görecektir. Dolayısı ile dünya ailesinin “saraylarındaki aileler” ibaresi içinde olması çelişki olur.

Şayet dünyadan gitme ailesi, yani eşi “saraylarındaki aileleri çok dikkatle, zorla onları tanıyabilirler” kapsamına girmiş olsa, o zaman dünyadan gitme hanımların Allah’ı görememesi gibi bir durum ortaya çıkar ki, bu hadislere aykırı olur. 

Önceki cevap için tıklayınız:

- "Hadisin nassıyla, o şuhud, bütün lezâiz-i Cennetin o derece fevkindedir ki, onları unutturur...