"Malik" ve "Melik" isimleri arasındaki fark nedir?


"Malik" her şeyin sâhibi olan Allah anlamına geliyor.

"Melik" ise hâkim-i mutlak, hükümdar ve sultan anlamlarına geliyor.

Her iki ismin manası birbirine yakın olmuş olsa da Malik mülkün sahibi iken, Melik ise mülk üzerinde mutlak güç ve idare sahibi anlamına geliyor.

Malum bazen mülk senin olur ama idare etmekte zorlanırsın. Allah, hem her şeyin gerçek sahibi hem de tam tasarruf edenidir.