"Bizim mesleğimizde sohbet-i suriye ehemmiyeti azdır." cümlesini izah eder misiniz?


Nur mesleğinde yüz yüze görüşmek yerine, Risale-i Nur'u okumak ve ondan azami istifade etmek daha ehemmiyetlidir, deniliyor. Esas olan Risale-i Nur'un tahkiki iman derslerini okumak ve bu hakikatleri kalp ve ruh dünyamıza yerleştirmektir.

Üstadımız kendini ziyaret etmek isteyenlere hep bunu tavsiye ederek "hem boşuna masraf etmeyin hem de güvenliğinizi riske atmayın" diyor. Malum o dönemlerde Üstadı ziyaret etmek hem maddi anlamda hem de güvenlik açısından müşkül bir durumdu. Üstadımız şefkatinden dolayı talebelerine "Beni ziyarete bedel Risale-i Nur'u çokça okuyun." demektedir.

Ayrıca, manen yakın olanların maddeten uzak olmaları bir anlam ifade etmez. Ehl-i hakikatin akıl, kalp, ruh ve manevi hisleri inkişaf ettiği için, maddi kayıtlardan ve zorluklardan sıyrılıp, maneviyatın kayıtsız, mekânsız ve zamansız iklimine girerek, birbirleri ile alaka ve iletişim kurabilirler. Onun için biri doğuda, biri batıda, biri dünyada, diğeri berzahta da olsa, aralarında irtibat ve iletişim sağlayabilirler. Onların irtibatını madde ve zaman sınırlandıramaz. Nasıl bugün dünyanın her yeri ile telsiz telefonlarla iletişim kurabiliyoruz. Demek madde içinde bile şu mana mümkün olursa, maddeden ve zamandan sıyrılmış kalp ve duygular için bu daha kolaydır.

İman ehli için Kur'an, bir merkez, bir alıcı-verici cihazı gibi, bütün inananların duygu ve düşüncelerini birbiri ile irtibatlandırıp, bir merkezden terbiye ediyor. Aynı meselelerde, aralarında ortak payda oluşturuyor. Kur’an öyle bir yerde ki, ona nereden bakarsan bak, aynı mana ve inceliği gösteriyor. Biri ahiretten Kur’an’a nazar eder, diğeri dünyadan, biri içinden bakar görür, diğeri Afrika'dan bakar aynı şeyi görür. Yani, Kur’an bir merkez gibi, bütün iman ehlini birbirleri ile irtibatlandırıyor.

Kur’an, âdeta bir operatör gibi, bütün mahlukata ve alemlere hatları uzanıyor. Herkes bu ağ bağlantısı ile dilediği yere bağlanıp, iletişim kurabiliyor. Tabi ki herkes manevi mertebesine göre bu iletişimden istifade eder.