Kur'an'ın üslübunda mucize olarak "bedaat-ı harika" var; bu ne demektir?


Üslûb, ifade tarzı demektir. Her yiğidin bir yoğurt yi­yişi olduğu gibi, her hatibin de bir konuşma tarzı var­dır. Üslûbu teşekkül etmiş bir insan, nerede olursa ol­sun, ifadelerinden hemen tanınır. “Üslûb-u beyan, ay­nıyla insan”[1] şeklinde özetlenen bu durumu, bazıları şöyle ifade eder:

Kur'anın üslûbunda ilâhîlik vardır. Yani böyle bir anlatım ancak ve ancak Allaha yaraşır, bu ifadeler bir beşer sözü olamaz.

Üstteki metinde “Kur'anın üslûbları hem garibdir, hem bedî'dir, hem acibdir, hem mukni'dir” denilerek Kur'anın üslûbunda dikkat çeken dört özellik nazara verilmiştir.

Evet, onun üslûbunda garabet vardır, yani o farklıdır. Binlerce zenci arasında bir beyaz insanın hemen fark edilmesi gibi, onun ifade tarzı diğerlerinden kolayca ayırt edilir.

Keza, onun üslûbunda bedaat vardır, yani o bir başkasını taklit etmemiş, kendine has bir üslûpla meselelerini anlatmıştır.

Keza, onun üslûbu acibtir, yani hayret ve hayranlık vericidir. O okunduğunda, Arapça bilmeyenler bile bülbülün sesini hayranlıkla dinleyen kimseler gibi, derin bir hayret ve hayranlıkla onu dinlerler. Nitekim Hz. Peygamber (asm) sabah namazında Kur'an okurken oraya gelmiş olan cinlerden bir grup hayretle onu dinlemişler, “Biz acib bir Kur'an dinledik” diyerek dönüşlerinde durumu kavimlerine haber vermişlerdir.[2]

Keza, onun üslûbu muhatabı ikna edicidir. Zira o meselelerini akla kabul ettirecek şekilde delillerle anlatır. Kur'anın en büyük i’caz vecihlerinden biri olan temsillerle anlatım, ikna edici olmasının esaslarından biridir.


[1] Yıldırım, Kur'an İlimlerine Giriş, s. 122.

[2] Cinn, 72/1.