"Havasların ve nebîlerin dualarının on adetten altı yedisi hilâf-ı âdet makbul olmasından kat'î anlaşılıyor ki,.." Devamıyla izah eder misiniz?


"Hem madem bütün zîhayat mahlûkların, elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün hâcâtlarını, bütün fıtrî matlaplarını bir nevi dua bulunan istidad-ı fıtrî ve ihtiyac-ı zarurî dilleriyle istedikleri vakitte, gayet rahîm ve işitici ve şefkatli bir dest-i gaybî tarafından verildiğinden ve ihtiyarî olan daavât-ı insaniyenin, hususan havasların ve nebîlerin dualarının on adetten altı yedisi hilâf-ı âdet makbul olmasından kat'î anlaşılıyor ki, her dertlinin âhını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî ve Mücîb perde arkasında var, bakar ki, en küçük bir zîhayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir âhını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder."(1)

Peygamberlerin on duasından altı yedisi mucize derecesinde kabul edilirken, evliya ve alimlerin on duasından altı yedisi de keramet derecesinde kabul ediliyor. Kalan diğer iki üç duanın aynı ile kabul edilmemesinin de bir çok İlahi hikmetleri olduğu için kabul edilmiyor. Bu da Allah’ın dualara mutlak anlamda cevap verdiğinin bir kanıtı oluyor.  

"Her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî ve Mücîb perde arkasında var, bakar ki, en küçük bir canlının en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir ahını işitir, şefkat eder, fiilen cevap verir, memnun eder."

Bu da tevhidin dua-cevap delili oluyor. Yani dua ediliyor, duaya cevap veriliyor; duaya cevap veren Zatın sonsuz vasıfları ispat edilmiş oluyor.

Hilaf-ı âdet, dünyada yürürlükte olan âdet ve kuralların delinmesi ve olağanüstü bir davranış sergilenmesidir ki, buna mucize ve keramet deniliyor. Mucize ve kerametler de müstakil bir şekilde tevhidin ispatı oluyorlar. 

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.