"Daire-i Rububiyet" ile "Daire-i Uluhiyet" kavramlarını açar mısınız, neden daire denmiş?


"Daire" burada bir manevi tesirin hükmü geçtiği mahal, alan, saha anlamına gelmektedir. Mesela, "daire-i esma" denildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli ettiği saha ve alan demektir.

"Daire-i vücub" tebeddül ve tagayyür etmeyen ve mümkinat âleminden olmayan âlemler demektir. Esma ve Sıfât-ı İlâhiyye gibi.

"Daire-i Rububiyet" de aynı şekilde Allah’ın tedbir ve idaresinin hükmettiği, tesir ettiği -ki tesir etmeği bir alan yoktur- her alan her saha anlamına gelmektedir. Rububiyet Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyetidir.

"Daire-i Uluhiyet" Allah'ın kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi anlamına geliyor. Ayrıca tebeddül ve tagayyür etmeyen ve mümkinat âleminden olmayan âlemler anlamına da gelmektedir.