"Risale-i Nur ne Şark'ın ulumundan ne da Garb'ın fünunundan alınmış değildir." diyoruz. Ama Üstad'ın çok zatlardan alıntısı var. Nasıl izah edersiniz?


"... Öyle de mânevî bir elektrik olan Resâili’n-Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki, semâvî olan Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir."(1)

Risale-i Nur'daki iktibas (alıntılar) o kadar az ki, orana vurduğumuzda yüzde üç beşi bulmaz. Bu da Risale-i Nur'un orijinal orijinine bir zarar vermez. Bu kadar iktibas her telifte bulunabilir, hatta Kur’an'da bile diğer semavi kitaplardan az oranda iktibaslar yapılmıştır.

Dolayısı ile bu kadar az miktardaki alıntılara bakarak Risale-i Nur'a "muktebes bir telif" diyemeyiz ki “Risale-i Nur ne şarkın ulumundan ne da garbın fünunundan alınmış değildir.” hükmüne aykırı olsun.

Risale-i Nur'un temel iki kaynağı ayet ve hadislerdir. Bunun yanında çok az da olsa diğer kitaplardan çok beliğ ve veciz ifadeler iktibas edilmiştir...  

(1) bk. Şualar, Birinci Şua.