"Mühim bir mesele: Ene’nin iki veçhi vardır. Bir veçhini nübüvvet almıştır, bir veçhini de felsefe almıştır." İzah eder misiniz?


"Mühim bir Mes'ele: 'Ene'nin iki vechi vardır. Bir vechini nübüvvet almıştır. Bir vechini de felsefe almıştır."(1)

Enenin temeli cüz’i iradeye ve insana verilen hürriyete dayanıyor. İnsan, istidadına konulan bu çok kıymetli kabiliyetleri ve ruhuna yerleştirilen bu kadar değerli sıfatları, duyguları yerinde kullanmakla küllî hayırlara vesile edebileceği gibi, yanlış kullanmakla da yine küllî şerlere sebep olabilir. İşte enenin iki veçhi bu doğru yahut yanlış kullanımlardır.

Birincisinde, kendi iradesini Rabbinin rızası istikametinde kullanmak esastır, bu ise peygamber yoludur. Diğeri ise, bu istidat ve kabiliyetini şahsi fikri ve görüşüyle istimal etmek söz konusudur. Bu ise felsefenin tuttuğu vecihtir. Yani, birinci vecihte vahye uyma, ikincisinde ise aklı tek rehber kabul etme esastır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şemme.