"Hem herşeyin hilkatinde gayet derecede hüsn-ü san'at bulunması; nihayet derecede hakîm bir Sâni'in nakşı olduğunu gösterir." Hüsn-ü sanat, Hakim ismini nasıl gösterir?


Burada "hakim ve hikmet", maslahat ve fayda gözeterek iş yapmak anlamında kullanılıyor. Yani yapılan işin, icra edilen sanatın faydalı ve maslahatlı olması demektir. Faydasız ve maslahatsız bir eserin güzel ve sanatlı olması pek mümkün değildir. Hikmet sıfatı ya da bilgisi, güzel sanatların özü ve ruhudur diyebiliriz.

Özetle, sanatın estetik ve güzel olması, sanatı icra eden kimsenin sanatkâr ve hikmetli olmasını gerektiriyor. Çünkü sanata güzellik katabilmek, ancak hikmet bilgisi ile mümkündür.