"Hem herşeyin hilkatinde gayet derecede hüsn-ü san'at bulunması; nihayet derecede hakîm bir Sâni'in nakşı olduğunu gösterir." Hüsn-ü sanat, Hakim ismini nasıl gösterir?


"Hakîm ve hikmet", maslahat ve fayda gözeterek iş yapmak mânâsında kullanılıyor. Yani yapılan işin, icra edilen sanatın faydalı ve maslahatlı olması hikmetin gereğidir. Faydasız ve maslahatsız bir eserin güzel ve sanatlı olması mümkün değildir. Hikmet sıfatı, güzel sanatların özü ve ruhudur.

Sanatın mükemmel ve güzel olması, sanatkârın hikmetli olmasını gerektiriyor. Çünkü sanata güzellik katabilmek, ancak hikmet ile mümkündür.