"Kur'an'ın lafzında fesahat var." deniyor; fesahat ne demektir?


Kur'an'ın manasında belagat olduğu gibi lafzında da fesahat var.

Fesahat demek, lafızların kolay söylenebilirliği, akıcılığı demektir. Mesela, şiirlere baktığımızda bu akıcılığı görürüz, manasını bilmediğimiz bir şiir de olsa fesahatini anlayabiliriz.