Kur'an'ın lafzında fesahat var buyuruluyor, okuyanı, dinleyeni usandırmıyor; bunun sebebi nedir?


Kur'an semavî bir lafız olması sebebiyle mucizedir; böyle olunca fesahat boyutu da beşerî kelamların yetişemeyeceği seviyededir.

Kalplere azık ve gıda, akıllara kuvvet ve gına, ruhlara ab-ı hayat ve ziya, nefislere deva ve şifa olan Kur'anın defalarca okunduğu halde usandırmaması, gözler önünde olan bir hakikattir. Mesela, beş vakit namazını kılan bir mümin, günde kırk elli defa Fatiha suresini okur. Yetmiş yıllık ortalama bir ömürde bir milyona yakın bu sureyi tekrarlamış olur. Onun böyle tekraren tilaveti, halâvetini artırır.