"Yezid, Velid, Haccac-ı Zalim gibi zalemenin ve Ebu Müslim-i Horasâni'nin tahakkümü..." ile "Milliyetinizi Kur’ân’a ve İslâmiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehâcümâtı def ettiniz." cümlelerini nasıl anlamalıyız?


İster Emeviler de olsun ister Abbasilerde olsun, zalim hükümdarlar olmuştur. Yezid, Velid, Haccac-ı Zalim bunların en bilenenleridir. Öyle ki bu zalimler Peygamber (asm) torununu katletmekten bile çekinmemişlerdir.

Yalnız Emeviler ve Abbasiler dönemi, uzun bir dönem olup içlerinden çok büyük ve faziletli halifeler de gelip geçmiştir. Hazreti Muaviye (ra), Ömer Bin Abdulaziz ve Mehdi Abbasi bunların en meşhurlarıdır. Bu üç halife zamanında İslam adına çok büyük hizmetler ve çok büyük fetihler yapılmıştır.

Emevi ve Abbasiler döneminin iyilikleri bir yana, günahları bir yana konulduğunda, iyilikleri ağır basar. Bir kötülüğü var diye iyiliklerini inkâr etmek nasıl zulüm ise, iyiliklerine bakıp zulümlerini alkışlamak da bir o kadar zulümdür. İyisine iyi kötüsüne kötü demek gerekir.

 “İşte, ey ehl-i Kur’ân olan şu vatanın evlâtları! Altı yüz sene değil, belki Abbasîler zamanından beri, bin senedir Kur’ân-ı Hakîmin bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur’ân’ı ilân etmişsiniz. Milliyetinizi Kur’ân’a ve İslâmiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tehâcümâtı def ettiniz.”(1)

Üstadımızın bu ifadesi, bu dönemin iyiliklerine bir takdir iken.

"Hadîsin hükmüyle hükümet-i Arabiye beş yüz sene yaşayacak. Halbuki beş yüzden bir miktar geçer. Bunun sırrı şudur ki: Yezid, Velid, Haccac-ı Zalim gibi zalemenin ve Ebu Müslim-i Horasâni'nin tahakkümü ve Emevîlerin inkirazından sonra Abbâsilerin tam takarruruna kadar olan zaman, hükümet-i Arabiyenin fetret zamanı sayıldığından, bu fetret zamanı tayyedilmekle tam beş yüz kalır."(2) 

Üstadımızın bu ifadesi de bu dönemin kötülüklerini bir tekdirdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.
(2) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, On Sekizinci Lem'a, Haşiye.