"Kur’ân’da 'Hizbullah' nâmı verilen ve umum ehl-i imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi, Kur’ân’a hizmetimiz için Hizbü’l-Kur’ân, Hizbullah dairesinde bulmuşuz." ifadesinden, bazıları, şimdiki Hizbullahçıları kastettiği manasını çıkarıyorlar; ne dersiniz?


Risale-i Nur'un genelini inceler ve Üstadımızın hayatına bakarsak, bugünkü Hizbullah ile Üstadımızın arasında hiçbir münasebetin olmadığını rahatlıkla görürüz.

Ayrıca "Hizbullah" kavramı Kur’an’a ait bir kavram olup, kimsenin tapulu ismi değildir.

"Hizbullah", Allah için din uğrunda ciddi gayret sâhibi olan ve Ehl-i sünnet çizgisinde Kur’an ve sünneti kendine rehber alan mücahit cemaat demektir. "Hizbü'l-Kur'an" tabiri de aynı manada kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Maide, 5/56 ve Mücadele, 58/22 ayetlerinde zikredilir.

Bugünkü Hizbullah hem Şia kökenli hem de terör ve şiddete meyilli bir örgütten ibarettir...

Domuz bağı ile masum insanları katleden bir örgüt ile Risale-i Nur'u aynı hizada görmek ve göstermek tam bir saçmalıktır. Nur talebeleri siyaset ve şiddetten beri ve paktır. Nur talebelerinin tek derdi, iman hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmaktır.

Bektaşi gibi, altı bin küsur sayfalık Risale-i Nur içinden bir iki kelimeyi cımbızla seçip "Bak, bunlarda böyledir!.." demek, tam bir safsata ve maglatay-ı şeytanidir. Böyle asılsız ve mesnetsiz propagandalara prim vermemek gerekir.