"İşte, âhirdeki âyetin adedi iki yüz altmıştır. Ashab-ı Bedir, şühedâ-yı Uhud'la beraber, Bedirle Uhud şühedâsından bulunan bir tek sayılmak, hem isimleri bir olanlar bir sayılmak şartıyla, iki yüz altmıştır." İzah eder misiniz?


"Ve şu âyetten evvelki  هُوَ الَّذِىۤ اَرْسَلَ رَسُولَهُ âyeti, altmış üç harf olduğundan, ömr-ü Nebeviyyeye işaret ettiği gibi, bahsettiğimiz âyetle beraber Ashab-ı Bedir ve Suffa ve Uhud ve Ehl-i Beyt-i Nebevînin adedini gösterir."

 "İşte, âhirdeki âyetin adedi iki yüz altmıştır. Ashab-ı Bedir, şühedâ-yı Uhud'la beraber, Bedirle Uhud şühedâsından bulunan bir tek sayılmak, hem isimleri bir olanlar bir sayılmak şartıyla, iki yüz altmıştır."(1)

Burada Fetih suresinin sonundaki ayetin harf sayısı, Bedir mücahitleri ile Uhud şehitlerinin sayısına tevafuk ettiği ifade ediliyor. Bedir savaşına katılan mücahit sayısı 305 ,Uhud Şehitleri ise 70’dir. Demek aynı isimler çıkarıldığında 260 kalıyor, bu da ayetin harf sayısına tevafuk ediyor...

(1) bk. Barla Lâhikası, (220. Mektup)