"Karınca ve arı milletleri cumhuriyetçidirler." Cumhuriyet, halk iradesine dayanan ve yöneticilerin halk tarafından seçildiği bir yönetim şekli iken, bu cümleyi nasıl anlayabiliriz?


Karıncaların cumhur hâlinde iş yapmaları, cumhur şeklinde hareket etmeleri ve cumhur hâlinde yaşamaları bizdeki cumhuriyeti hatırlatıyor.

Yoksa, karıncalar halk iradesine dayanan ve yöneticilerin halk tarafından seçildiği bir yönetim şekli ile yönetiliyor, denilmiyor.

"Aslan gibi adam." denildiğinde, adamın cesur ve gözü pek olduğuna vurgu yapılıyor; yoksa adamda kuyruk, pençe var denilmiyor. Yani teşbih sanatında, temsilin her noktası ve köşesi hakikate uyarlanmaz.