"Darıviran Köyü'nün eski zamanın çalışkan talebelerini andıran fedakâr talebeler..." Bu talebelerin fedakârlığı hakkında bir bilgi var mı?


O talebelerin bizzat ve ayrıntılı bilgilerine ulaşamadık, fakat şöyle yorumlanabilir. O zamanı düşünecek olursak;
 
- Kıtlık zamanı,
- Maddiyatın olmadığı zaman,
- Büyük bir istibdat devresinin başlangıç zamanı,
- Din ve şeair-i İslamiyenin tarumar edildiği bir zaman olması,
- Ulemanın sindirildiği bir zaman,
- Koca bir imparatorluğun çöküşü ve yeni bir dünya nizamı ve büyük savaşlardan çıkılmış olması,
- Üstad'ın sürgün olarak gönderilmesi, yani fena nazar verilmek istenmesi,
- Kelle koltukta hizmet edildiği bir zaman olması...
 
gibi bir zamanda, fedakârlıkta bulunup hizmet etmek, şimdi sıcacık medreselerde ders dinleyip, günde beş-on sayfa kitap okumaya nazlanan bir cemaatle kıyas edilemeyecek kadar farklıdır, şeklinde kanaatimiz vardır.
"Marangoz Ahmed’in mektubunda Dârıviran köyünün eski zamanın çalışkan talebelerini andıran fedakâr talebeler, bizi ve eski zaman talebelerini tahassürle yâd eden medreseden yetişme Risale-i Nur talebelerine derin bir sürur verdi..."(1)
(1) bk. Kastamonu Lahikası, 91. Mektup.