"Ve ahkâm-ı Kur’âniye ne derece kâinatla alâkadar" kısmını izah eder misiniz?


Kur'an'ın hükümleri elbette kâinatla ilgilidir, hatta Kur'an kâinat kitabının nasıl okunacağını bize ders veren bir klavuz bir rehber niteliğindedir. Ki akıllarına güvenen egoist felsefeciler, bu klavuza başvurmadıkları için kâinat içinde boğulmuş, tabiat bataklığına saplanmışlardır.

Oysa Kur'an Allah'ın kelam sıfatından gelen bir kitap iken, kâinat da Allah'ın kudret sıfatından gelen bir yaratılış (tabiat) kitabıdır. Birisi diğerinin nasıl okunacağını bize ders veriyor ve bize bu yolda klavuz oluyor. Dolayısı ile Kur'an'ın kâinattan ayrı ve bağımsız olması düşünülemez.

Mesela, tabiat bataklığına saplanmış bir filozof kâinata Allah adına değil, Allah'ın bir eseri bir sanatı noktasından değil kendi adına kendi namına bakar; o eseri o sanatı ya tabiata ya tesadüfe ya da sebeplere vererek zifiri bir şirk karanlığına düşer. Oysa Kur'an bütün ayetlerinde ve hükümlerinde kâinatı ve içindekilerini Allah'ın bir eseri, bir sanatı olarak değerlendirir ve öyle bakıp tefekkür etmemizi emreder ve bunu en büyük bir düşünsel ibadet olarak kabul eder.