Risale-i Nur'da, mahşerin dehşeti ile ilgili bilgiler var mıdır?


Risale-i Nur'da, ahiretin varlığı ve gerekliliği iki kere iki dört katiyetinde izah ve ispat edilir; lakin ahiretin ya da mahşerin dehşetli sahneleri hadis ve ayetlerin keskin ve kudsi tasvirlerine bırakılır. Bu sebeple Risale-i Nur'da "mahşerin dehşeti" hakkında etraflı ve detaylı bir tasvirat bulunmuyor.
 
Risale-i Nur'da gaybi alemlerdeki dehşetli tabloları zikretmek yerine, daha ziyade haram ve küfür içindeki peşin dünyevi cezalar zikredilmektedir. Çünkü bu asrın insanı gaflet ve dalaletin de tesiri ile hazır bir dirhem elemi, istikbaldeki tonlarca elemlerden daha etkili daha önemli görüyor. Hâl böyle olunca, bu asrın insanına haram ve küfür içindeki peşin dünyevi cezalar gösterilmelidir.
 
Hissiyatı coşturmak yerine kalp, akıl ve duygular ikna edilmelidir. Çünkü hissiyat bir iki saatliğine coşar sonra bildiği yola yine devam eder. Ama akıl, kalp ve latifeler ikna edilirse, bu kalıcı bir istikamet devamlı bir rehabilite olur. Tabi bu cehennem ve mahşerden hiç bahsedilmesin anlamına da gelmiyor...