Bediüzzaman; ehl-i dalaletin fenalıkta muvaffakiyetlerini istidraç olarak değerlendiriyor. "İstidraç" ne demektir?


İstidraç, derece derece yükseltmek veya indirmek demektir. Istılahta ise, bir kimseyi, kendi arzusuna göre bir noktaya kadar götürüp, sonunda felâkete atmak, mânâsına gelir.

İnsanın kavuştuğu bir nimet, eğer onun hakkında hayırlı ise, bu ilâhî bir ikramdır. Eğer o nimet o şahsın kibrini ve isyanını artırırsa bu, ikram değil istidracdır.

Hz. Peygamber (asm)'in şu ifadeleri de istidracı anlatır:

“Görsen ki, Allah bir kuluna veriyor, o ise günahlara devam ediyor. Bil ki, bu o kişi için ancak bir istidraçtır.” (1)

(1) bk. İbnu Hanbel, Ahmed, Müsned, IV, 145.