"Merak etmeyiniz. Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zâyi ettiğiniz evlât ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz." İzah eder misiniz?


“Fakat âhiret imanı onlara der: 'Merak etmeyiniz. Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zâyi ettiğiniz evlât ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş; mükâfatlarını göreceksiniz.' diye, iman-ı âhiret onlara öyle bir tesellî ve inşirah verir ki; her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez.” (1)

Bu paragrafın kısaca meali şudur:

İnsan öldükten sonra ahirette sonsuz bir hayat yaşayacaktır ve bu hayatta sonsuz olarak genç olacaktır. Yani cennet hayatında yaşlanmak, hastalanmak, üzülmek, tasalanmak, gam çekmek olmayacak. Cennette sürekli mutluluk, sağlık ve gençlik olacak.

Ayrıca insan cennette eş, dost ve akrabaları ile ebedi mutlu bir hayat sürecektir. 

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Sekizinci Meselenin Bir Hülasası.