"Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder..." izah eder misiniz?


"Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmet-i hayatiyesinden başka, sana âit bu küçücük faydasına bak, sinek düşmanlığını bırak: Çünkü, gurbette, kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder."

"Ve lâtif vaziyeti ve abdest alması gibi yüzünü, gözünü temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve nezâfet gibi vazife-i insâniyeti ihtar eder ve ders veren sineği görüyorsun."

"Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, nimetlerin en tatlısı, en lâtifi olan balı sana yedirdikleri gibi, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânda, vahy-i Rabbânîye mazhariyetle serfirâz olduğundan, onları sevmek lâzım gelirken, sinek düşmanlığı, belki insana dâimâ muâvenete dostâne koşan ve her belâsını çeken o hayvânâta düşmanlığı gadirdir, haksızlıktır. Muzırların yalnız zararlarını def için mücâdele olabilir."(1)

Dünyada insan birçok şeyin kıymetini ülfet ve ünsiyet belası yüzünden fark edemiyor.  Balığın sürekli su içinde olduğu için suyun kıymetini takdir edemediği gibi, insan da etrafında şenlik olan ve bir vazife üzerine hareket eden börtü böceğin kıymetini balık gibi bilemiyor. Ancak kaybettiği zaman farkına varıyor.

Mesela, bir an kendimizi Marsta ya da Jüpiter de olduğumuzu hayal edelim, bitki yok hayvanat yok insan yok. Orada bir iki hafta kalma imkânımız olsa, tam can sıkıntısından bunalıma gireceğimiz hengamda, etrafımızda bir sineğin vızıldayarak dolaştığını görsek, işte o zaman sineğin ne güzel bir arkadaş ve ne güzel ses çıkaran bir dost olduğunu hissederiz.

Sinek ses çıkararak insanların dikkatini çekiyor ve onlara "Ben Allah’ın bir eseri bir sanatıyım." demeye getiriyor. "Hem de öyle bir sanatlıyım ki, uçak, helikopter bile benim kötü ve hantal birer taklidim." demek istiyor. İnsan iman kulağı ile sineği dinlese, marifet ibresi birden fırlar. Çünkü sineğin yaratılışında gerçekten muazzam bir sanat ve estetik bulunuyor. Ama insan "Sinek yahu!.." deyip dikkat etmiyor.

Sinek ve sinek gibi küçük haşerelerin çoklukla yaratılmasında çok hikmet ve faydalar vardır.  Biz bir kaçına maddeler hâlinde işaret edelim.

Birincisi, sinek yaratılış bakımından harika ve mucizevi bir varlıktır. Allah, bu mucizelerini çoklukla göstermek için, sinek ve türevlerini çokça yaratıp çoğaltıyor. Ta ki insanlara hem tevhit noktasından hem de haşir noktasından tam bir örnek tam bir sermeşk olsun. Bir bahar mevsiminde trilyonlarca sineği yaratıp kışın geri öldüren, sonra gelecek baharda yeniden aynı şekilde yaratan bir kudret, acaba insanı öldükten sonra yeniden icat edebilir mi demek ahmaklık olur.

İkincisi, sineklerin maddi ve fenni çok hikmetleri vardır. Üstad Hazretlerinin ifadesi ile âdeta bir temizlik ve istihale makinesi gibi, yeryüzündeki bütün mikropları temizliyorlar. Çok hastalıkların önüne set oluyorlar. Daha buna benzer bilmediğimiz çok hikmet ve faydalarından dolayı Allah onları çoğaltıyor.  

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Üçüncü Nükte.