"Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur." Peygamberimiz’in "ayakkabı bağcığını dahi isteyin" ifadesine göre Allah’tan dünyalık şeyler istemeyecek miyiz?


"...Hususan benim gibi nefs-i emmâreyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur."(1)

Soruda geçen hadisin metni şöyledir:

"Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabb'inden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin."(2)

Bu hadis-i şerif, Allah’tan istemeye bir teşviktir. Zira Allah’tan istemek ubudiyettir. İnsanın sayısız ihtiyaçları bu yüzden insana takılmıştır. İnsanın ihtiyaçlarını Allah’tan talep etmesi ve O’na arz etmesi en tatlı bir ibadet şeklidir.

Yani isteklerimizi Allah’a arz ederken, onda ibadet yönü galip olmalıdır. Gözünü sadece neticeye odaklayan insanda ihlas gider, dua ve talep basit bir hevese dönüşür. Ayrıca istediğimiz şeyin hayra vesile olmasını da istemeliyiz. Sadece isteğimize odaklanır, hayır ve ibadet cihetini düşünmez isek, o zaman bu isteğimiz başımıza bela olabilir. Karun ile Salebe’nin acı sonu bizim için ibret olmalıdır. Yani isteğimizde ibadet ve hayır galip olmalı, ihtiyacımız ikinci planda kalmalıdır...

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, On İkinci Nota.
(2) bk. Tirmizî, Daavât 149, no: 3607, 3608.