"Ve şu kâinattaki makasıd-ı âliye-i İlâhiyenin medarı" ne demektir, açar mısınız?


"Evet, bin üç yüz elli senede, her sene üç yüz elli milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbîsi ve akıllarının muallimi ve kalblerinin mahbubu ve her günde, es-sebebü ke'l-fâil sırrınca, bütün o ümmetinin işlediği hasenâtın bir misli, sahife-i hasenâtına ilâve edilen ve şu kâinattaki makasıd-ı âliye-i İlâhiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin teâlîsinin sebebi olan o zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, dünyaya geldiği dakikada 'Ümmetî, ümmetî' rivayet-i sahiha ile ve keşf-i sadıkla dediği gibi, mahşerde herkes 'Nefsî, nefsî' dediği zaman, yine 'Ümmetî, ümmetî' diyerek, en kudsî ve en yüksek bir fedakârlıkla, yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zâtın gittiği âleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir âleme gidiyoruz."(1)

Bu cümlenin kısaca meali şöyledir:

Allah’ın kâinatı yaratmasındaki yüksek amacı ne ise, bu amacı en güzel üzerinde gösteren ve insanlığa bu konuda en güzel rehber ve model olan şahıs Hazreti Peygamber Efendimiz (asv)'dir.

Allah’ın kâinatı yaratmasındaki yüksek amaç ise, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesidir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu ifadeleri ile işaret ediyor

"Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zîşan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nâsın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem kendi san'atının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta, cemal ve kemâl-i mânevîsini iki vecihle müşahede etsin: Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün. Diğeri, gayrın nazarıyla baksın."(2) 

“Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün.” İnsan nasıl kendi sanatını seyretmekten büyük bir  keyif ve lezzet alırsa, Allah dta kendi cemal ve kemalini sanatının üzerinde seyretmekten mukaddes ve münezzeh bir şekilde keyif ve lezzet alır.

Yaratılmışlar içinde Allah’ın cemal ve kemaline en büyük meşher en parlak ayna ise Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir.  

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a.
(2) bk. Sözler, On Birinci Söz.