"Bu ﺛُﻢَّ ise, ikinci ihya ile rücu' arasında mevcud büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir." Bu büyük perde ve hicabın ne olduğu hakkında bilgi verir misiniz?


﴾ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴿ Bu ثُمَّ ise, ikinci ihya ile rücu arasında mevcut büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir."

تُرْجَعُونَ Yani, “Esbab perdesinin keşfiyle, vesaitin tardıyla Allah’a rücu edeceksiniz.”(1)

İkinci ihya, kabir hayatının sonunda insanın bedenen yeniden dirilmesidir. Rücu ise, insanın ebed yolculuğunda final olan cennet ve cehenneme kavuşmasını ifade eder. Çünkü kararlı ve istikrarlı hayat cennet ya da cehennem hayatıdır, zira bu hayat değişmez, bozulmaz ve sonsuzdur.

Mahşer, terazi, sırat gibi uzun ve meşakkatli süreçler ise, büyük perde ve hicaplardır. Zira ikinci dirilişten sonra insanın başına gelecek en önemli hadiseler mahşer, terazi ve sırattır.

﴾ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴿ mâkabliyle mâbadi arasında bu’d-u mesâfeyi ifade eden ثُمَّ imâte ile ikinci ihya arasında kocaman âlem-i berzahın fasıla olduğuna işarettir.”(2) 

cümlesi de bizim bakış metodumuzun doğruluğuna bir karinedir. Zira  ' ثُمَّ / sümme' kelimesi uzun bir mesafeyi ifade ediyor. 

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 28. Ayetin Tefsiri.

(2) bk. age.