"Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihyâ edip iade ediyor." Buradaki bitki ve ağaçları anlıyorum, ama hayvanların dirilmesi nasıl oluyor? Burada kastedilen, kış uykusundan uyanmaları mı?


Hayvanların dirilmesi ayniyet ile değil, misliyet ile oluyor. Meselâ, bahar mevsiminde yaratılan sinekler kışın ölüyor, ertesi sene yine ayniyete yakın bir misliyet ile sinekler yeniden icat ediliyorlar.

“Bir kısım hayvanları aynen ihyâ” ifadesi, köklerin kışın faaliyet göstermeyip baharda canlanmaları ve iş görmeleri gibi, bir kısım hayvanların da kış uykusuna yatıp daha sonra uyanmalarına işaret edilmektedir.

Ayniyet, bir canlının aynı ile yeniden dirilmesini ifade eder; bu da ancak haşirde yeniden yaratılma ile tahakkuk edecektir. Dünyada bir canlın ölüp tekrar aynen dirilmesi söz konusu değildir.