Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, kendisine verilen onca sıkıntı ve tazyikatı, inayet olarak ifade etmesini açar mısınız?


Büyük insanlar, Allah’tan gelen bela ve musibetleri Rahmani bir iltifat olarak kabul edip tam teslimiyet içine giriyorlar. Üstadımız da başına gelen sıkıntı ve baskıları, Allah’tan gelen bir inayet bir ikram bir iltifat olarak değerlendiriyor.  

Tabi bu gibi sıkıntı ve belalar sebepsiz ve hikmetsiz değildir. Bela ve musibetlerin en büyük misyonu, insanı manen olgunlaştırmak ve potansiyel duyguların gelişmesine ve yükselmesine yardımcı olmaktır. Çünkü insan bu dünyaya yatmak için değil, tekemmül etmek için gelmiştir.

Baskı ve musibetlere en çok peygamberler, sonra sâlih insanlar ve evliyalar maruz kalmıştır.