"Cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanîdir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanîdir." İzah eder misiniz?


Ahiret hayatında ruh ile ceset, madde ile mana iki temel esas olarak bulunacaklar. İnsan cennette hem ruhen ve manen mutmain olacağı gibi hem de ceseden ve maddeten de mutmain olacaktır. Bazı sapkın fırkaların iddia ettiği gibi, cennet ve cehennem sadece manevi ve ruhi bir hayattan ibaret değildir.

Cennette her türlü maddi ve cismani nimetler bulunacaktır. Nasıl dünyada yediğimiz içtiğimiz, kokladığımız, dokunduğumuz, tattığımız şeyler cismani varlıklar ise, aynısı ama daha güzel daha ulvi daha lezzetli bir şekilde ahirette de olacaklar.

Mesela, burada yediğimiz bir elma orada da aynen ve cismen bulunacak, ama daha lezzetli daha mükemmel bir şekilde bulunacaklar...