"Demek hem kendini, hem bütün kâinatı inkâr eden bir ahmak, yine Sâni'in inkârına gitmemelidir." Kainatı reddeden adam Allahı da inkâr etmez mi; Üstad neye dayanarak böyle diyor, açıklar mısınız?


İnsan her şeyi inkâr etmiş olsa bile, kendini yani özünü inkâr edemez. Zira inkâr etmek için inkâr edecek bir benlik bir öz olması gerekiyor. Hiç olmayan bir şeyin münkir olması mümkün değildir. Yani inkâr edebilmek için önce var olmak gerekiyor, var olduğunu kabul ettikten sonra, varlığını var eden ikinci bir varlığı kabul etmek zorundasın.

Mantık ve akıl açısından insanın kendini yok sayması imkânsız bir durumdur. Çünkü yok sayabilmek için yok sayacak bir akla ve iradeye ihtiyaç duyacak. Akıl ve irade de soyut olarak kendi başına olamayacağı için bir kimliğe bir benliğe muhtaçtır. Bir benlik de bir var edici güce dayanmak zorundadır. Bu akli ve mantıki önerme ve deliller ortada iken, insanın Allah’ı ve kendini yok sayması ancak ahmaklık ile izah edilebilir.