"Risaletü’n-Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetü’l-vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullahtır." İzah eder misiniz?


"Sâniyen:  وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى Bu iki kudsî cümleler, kuvvetli münasebet-i mâneviye ile beraber makam-ı cifrî ve ebcedî hesabıyla, birincisi Risaletü’n-Nur’un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına mânen ve cifren tam tamına tetâbukları bir emâredir ki, Risaletü’n-Nur bu asırda, bu tarihte bir urvetü’l-vüskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullahtır. Ona elini atan, yapışan necat bulur, diye mânâ-yı remziyle haber verir."(1)

Risale-i Nur, bu zamanda vermiş olduğu tahkiki iman dersleri ile milyonlarca insanın imanla kabre girmesine vesile oluyor. Dinsiz felsefenin karşısında ehl-i iman için sarsılmaz bir kale oluyor. Risale-i Nur'u okuyanlar hem imanını kurtarıyor hem de dinsizliğe karşı kendini muhafaza ediyor.

Risale-i Nur, Kur’an’ın hakiki ve manevi bir tefsiri olmasından ve bu asrın gereklerine tam bir cevap vermesinden dolayı, bu zamanda tam bir sığınılacak liman, tam bir kopmaz ip, tam bir kopmaz zincir oluyor.

Risale-i Nur'u okuyanlar hem imanlarını kurtarıyor hem Ehl-i sünnet inancını pekiştiriyor hem de bu asrın manevi sorunlarına tam bir ilaç ve reçete buluyorlar.

Bu sebeple Risale-i Nur  “bu asırda, bu tarihte bir 'urvet-ül vüska'dır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir 'hablullah'tır.”

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.