"Risale-i Nur'un dairesine sıdk ve ihlâs ile girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir." cümlesini izah eder misiniz? İhlas ile girmek ve Nur dairesinde sıdk nasıl oluyor?


İhlas, Allah’ın rızasından başka hiçbir şeyi amele alet etmemek anlamına geliyor.

Risale-i Nur'a talebe olmayı gaye edinirken maddi ve manevi hiçbir faydayı niyetimize alet etmeden, sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözetmeliyiz.

Sıdk ise, her durumda Risale-i Nur hizmetine sadık kalabilme hâlidir. Yani darlıkta, bollukta, sıkıntıda, mutlulukta, azapta, lezzette Risale-i Nur hizmetine dört el ile sarılabilme durumdur.

Bazı insanlar zorluğu ve baskıyı görünce hizmeti terk ederken, bazı insanlar zenginlik ve genişlikte rehavete kapılıp hizmeti terk eder. Sıdk makamında olan bir Nur talebesi hiçbir durumda sarsılmaz, tam bir sadakat ile hizmete sarılır.

İhlas ve sıdk ile hizmete girenlerin ve bu gaye ile hareket edenlerin manevi kazancı ve derecesi çok yüksek olur, deniliyor. 

* * *
Risale-i Nur dairesinde muhtelif makam ve mertebeler vardır.
Bu dairede bulunanların sadakat ve samimiyet noktasından  mertebesi ve makamı eşit değildir. Çekirdekten ağaca kadar mertebe ve makamlar var. Kimisinin makamı çekirdek gibi cüzi iken kimisinin makamı ağaç gibi külliyet kazanmıştır.

İşte sıdk ve ihlas bu makam ve mertebelere işaret eden iki unvan ve iki terimdir. Sıdk burada sadakatli bir şekilde Risale-i Nurlara sahip çıkmak ve ihlaslı bir şekilde, yani beklenti ve menfaat olmaksızın iman ve Kur’an hizmetinde çabalamak demektir. Bu iman hizmeti dairesine kim sadakat ve ihlas ile tabi olursa, manevi kazancı ve Allah katındaki kıymet ve değeri çok büyük olur demektir.

Mesela Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı manevisi manevi bir şirkettir; bu şirkete ortak olmanın ilk ve zaruri şartları sıdk ve ihlastır. Yani o daireye sadakat ile yapışıp samimiyet ile hizmet ederse o şirketin hakiki ve hakikatli bir hissedarı olur ve büyük bir sevap kazancı elde eder demektir.

Sıdk ayrıca doğruluk ve dürüstlük manasına da gelir ki, bir Nur Talebesi hayatında daima doğru ve dürüst olmalıdır; böyle olursa o şirketin hissedarı olur, yoksa doğruluğu ve dürüstlüğü hayatında göstermeyen birisi Nur talebesi olamaz.