"Eğer yalnız Ona abd olsan, bütün mahlûkat üstünde bir mevki kazanırsın." cümlesini izah eder misiniz, "mevki kazanmak" nasıl oluyor?


Mesela, valinin çok yakın bir dostu olsa, bu dost valinin emri altında olan bütün memurların üzerinde bir hatıra bir ağırlığa bir itibara sahip olur. Hatta o memurların manen çok çok üstünde bir statüye sahip olur. Bir vali yardımcısı çok zaman teklifsiz valinin huzuruna giremezken, o dost valinin huzuruna teklifsiz girer ve onunla istediği zaman hasbihâl edebilir.

Tabi bu bir temsildir; Allah’ın rızasını iman ve ihlas ile kazanan kullar da aynı temsilde olduğu gibi, bütün yaratılmışların üzerinde bir manevi kıymet, manevi statü, manevi değer kazanıyor. Evliyaların, alimlerin manevi kıymet ve değeri o kadar yüksek ki, bazen âdetullah kanunları bile onlar için deliniyor.

İnsan iman edip ibadetle Allah’a kendini sevdirir ise, bütün yaratılmışların üzerinde bir kıymete ulaşır. İnsanın eşref-i mahlukat olması da bu manayadır. Hatta öyle ki insan-ı kamil olan Peygamber Efendimiz (asm)'in yüzü suyu hürmetine kâinat yaratılıyor...