"Mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip, ona dua-yı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş..." günde beş defa tecdid-i biattan kasıt sadece tahiyyat mıdır?


"Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlâkı ulvî ve nev'-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır; elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidadda ve en âlî ahlâkta ve nev'-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı Arz onun hükm-ü manevîsi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış ve beşerin nuranî kısmı ve ehl-i imanı, mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip, ona dua-yı rahmet ve saadet edip, ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sair nev'-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır."(1)

Namazın içinde ve dışında getirilen bütün salat ve selamlar, bir yönü ile Peygamber Efendimize (asm) biat etmek anlamı taşımaktadır. Yani namazın içinde okunan tahiyyat, salli barik, namazdan sonra tesbihat içinde getirilen salatvatların hepsi Peygamber Efendimize (asm) olan inancımızı ve bağlılığımızı tazelemek anlamını taşımaktadır.

Namaz öyle külli bir ibadettir ki, içinde hem Allah’a ibadet etmek manası var hem Onun elçisine biat tazelemek manası var hem namazı kılanın manevi duygu ve latifelerine rızık olma manası var. Bu yönü ile namaz bütün ibadetlerin özeti ve fihristi gibidir. 

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.