"Hatıra gelmesin ki, bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki bu azîm dünya onun muhasebe-i a’mâli için kapansın, başka bir daire açılsın? Çünkü bu küçücük insan, camiiyet-i fıtrat itibarıyla şu mevcudat içinde bir ustabaşı..." İzah?


İnsan kâinata kıyasla boy, kilo ve hacim olarak, yani madde itibarı ile çok küçük ve önemsiz gibi durabilir, ama sahip olduğu akıl, kalp, ruh, vicdan, duygu ve cihazlar bakımından kâinat kadar büyük, kâinat kadar kıymetli bir mahiyete sahiptir.

İnsan sahip olduğu bu manevi kıymet açısından Allah’a dost ve muhatap olmuştur. Bu sebeple Allah insan için kâinatı yıkıp yerine ebedi ahireti inşa etmiştir. "Yetmiş seksen kiloluk insan için koca kâinat neden yıkılmış?.." diyemeyiz. Yani insanın değerini maddi boyutları ile değil, sahip olduğu manevi donanım ile değerlendirmek icap ediyor...