Peygamber Efendimiz için kullanılan "Bütün ahvâliyle rahmeten li'l-âlemîn olamazdı." ifadesini açar mısınız?


"Cevaben dedim: Nasıl ki Peygamberimiz (a.s.m.), mucizâtından ve hasâisinden başka, ef'al ve ahval ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlâhiyeye ve evâmir-i tekviniyesine münkad ve mutî olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker, ve hâkezâ... Her bir ahval ve etvârında harikulâde bir vaziyet verilmemiş, tâ ki ümmetine ef'âliyle imam olsun, etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer her etvârında harikulâde olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşid-i mutlak olamazdı, bütün ahvâliyle rahmeten li'l-âlemîn olamazdı."(1) 

Peygamber Efendimiz (asm) insan değil de melek olsa idi, insanların ne çektiğini ne hissettiğini bilemez, onlara karşı tam bir şefkat gösteremezdi. Yani onlarla empati kuramaz, insanlığa tam bir şefkat kahramanı olamazdı.

Mesela, çocuğu olmayan birisine evlat şefkatini tarif etmek mümkün değildir; bu hâl ancak yaşanarak ve hissederek anlaşılabilir. Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün insanlara müşfik olabilmesi, ancak onun da gerçek bir insan olması ile mümkündür. 

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz'ün Zeyli.