Yirmi Beşinci Söz Birinci Şule'de Yahudilerle alakalı ayetler nelerden bahsediyor, onlara ait iki özel durum hakkında bilgi verebilir misiniz?


“Andolsun, sen o Yahudileri hayata en hırslı kimseler olarak bulursun.”(1)

“Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!”(2)

“Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.”(3)

“Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına, ‘Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız…’ diye hükmettik.”(4)

“Yeryüzünü ihtilâlcılıkla fesada vermeyin.”(5)

Yahudilere yönelik Kur'an'ın şu iki hükmü, o milletin insanların toplum hayatında dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş genel düsturu tazammun eder ki:

1. İnsanların toplum hayatını sarsan ve emeği sermaye ile karşı karşıya getirip fakirleri zenginlerle çarpıştıran, kat kat faiz yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve aldatma ile mal toplayan o millet olduğu gibi;

2. Mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesad komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor.

Dipnotlar:

(1) Bakara, 2/96.
(2) Maide, 5/62.
(3) Maide, 5/64.
(4) İsra, 17/4.
(5) Bakara, 2/60.