"Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa sû'-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez." İzah eder misiniz?


Mesela, içki içerek ya da eroin kullanarak kişi kendinden geçer ve bu esnada haram bir şey işler ya da ceza gerektirecek bir suç işlerse, hukuken sorumlu oluyor. Çünkü kendinden geçmesine sebep olan alkol ya da eroin meşru ve helal bir şey değildir. Yani helal olmayan bir yolla kendini sarhoş edip, sarhoşken yapmış olduğu şeylerden kendini özür sahibi sayması mümkün değildir.

Ama kişi haram olmayan bir yolla aklını ve şuurunu kaybetse ve bu esnada bir suç ya da haram işlese, o zaman sorumlu olmaz, hem dinen hem de hukuken özür sahibi sayılır.

Bu zamanda zaruret olmadığı hâlde zaruret derecesine çıkan, insanları kendisine müptela ve meftun eden ve bütün insanların ortak bir sorunu hâline gelen işler vardır ki, bu işler insanların iradesini kötüye kullanması, meşru olmayan eğilimler ve haram yaşantının bir sonucu bir neticesidir.

Bu yüzden İslam'da kolaylık olarak vaz edilen hükümlere konu olamazlar. Yani kendisini bilerek kötü işlere ve kötü ahlaka alıştıran insanlar, İslam’ın ruhsatlı ve kolaylık için konulan hükümlerinden faydalanamazlar. Dans, tiyatro, israf ve tüketim gibi bu zamanın haram alışkanlıklarını bahane gösterip, yani zaruridir deyip haramları helal saymak batıldır bir yaklaşımdır.  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, kendi iradesi ile içkiye müptela olup kendisini sarhoş eden adam, sarhoşken yaptığı suç ve sorumluluklarda özür sahibi sayılmaz. "Ben sarhoştum aklım başımda değildi." deyip suçundan ve sorumluluklarından kaçamaz. İslam’a göre aynen ayık ve aklı başında bir adam gibi muamele görür. Sarhoş adam cinayet işlese kısas uygulanır, karısını boşasa boşamış sayılır.

Sarhoşun şeran şunu demeye hakkı yoktur; "Ben içki bağımlısıyım ve  bırakamıyorum, o hâlde bana içki zaruridir, zaruri durumlarda haramlar helâl olur."