"Hayvan kendine has bir amelde -münhasıran o hayvanda bir cihaz-ı mahsus- ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususîdir." İzah eder misiniz?


Her hayvanın, diğer duygularına göre daha gelişmiş daha keskin bir duygusu vardır. Hayvan o gelişmiş duygusu sayesinde rızkını elde eder ve hayatını korur.

Mesela, köpeğin koku alma duygusu, şahinin görme duygusu, çıtanın hızlı koşma yetisi vesaire gibi her hayvanın bir duygusu daha ön planda ve daha gelişmiştir...