"İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar." Bu cümle neye binaen söylenmiş ve manası nedir?


İnsanoğlu her ne kadar bütün baskı ve köleliklere karşı mücadele vermiş ve büyük oranda baskı ve köleliklerden arınmış olsa da Allah’a kul olmak bundan farklı bir durumdur. Yani insanın Allah’a kul olması hürriyete aykırı bir durum değildir.

İnsan hürriyeti, Allah’ın dışındaki varlıkların baskısından korunmak anlamındadır. Yani insan kula kul olmaktan kurtulursa hürriyetine kavuşmuş olur. İnsanın Allah’a kulluk etmesi hürriyeti bozan, onunla çelişen ve çekişen bir durum değildir.

“İnsanlar hür oldular, fakat yine abdullahtırlar.” ifadesi, Allah’a kul olmanın hürriyetle çelişen bir durum olmadığını ifade etmek içindir...