"Risâle-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’ân’ın hakîkatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip, insâniyetin istifadesine arz edilen..." İzahı?


Külliyet ile objektifliği birbirine karıştırmamak gerekir. "Risale-i Nur Kur’an gibi küllidir." demek yanlış bir ifadedir. Ama, "Risale-i Nur Kur’an hakikatlerini herhangi bir ideoloji ya da mesleğin etkisinde kalmadan, objektif bir nazarla insanlara sunuyor." demek yanlış bir ifade değildir.

Manevi tefsirler genelde Kur’an’ı objektif bir nazarla, yani Kur’an’ı kendi meziyetleri ile insanlığa takdim ederler; ama klasik tefsirler hem ilmi derinliği kadar hem de mesleğinin baskısı ile Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya çalışırlar. Mesela, kelam ilminde derinleşmiş Fahrettin Razi, tefsirini bu ilmin baskısı ile tefsir etmiştir. Ama bir Mevlana bir İmam-ı Rabbani'nin tefsiri, Kur’an’ı daha geniş daha objektif bir nazarla takdim etmişlerdir.

Manevi tefsirlerin bu hususiyeti kesbî değil vehbî olmalarından dolayıdır. Çünkü manevi tefsirler kendi döneminin bir ihtiyacına karşılık geldiği için, ilahi bir lütuf, bir ihsan olarak veriliyorlar. Risale-i Nur Kur’an’ın o muazzam meziyetlerine objektif bir tarzda ayna olmamış olsa idi, bu asır insanları iman hakikatlerini tam manası ile anlayıp hazmedemezdi.

Risale-i Nur Kur’an deryasından objektif bir damladır.