"Meselâ, bir adamdan birkaç şeyin sudûru, birkaç adamdan bir şeyin sudûrundan daha ehvendir." cümlesini izah eder misiniz?


Bir ağaçtan beş bin elma almak, beş bin ağaçtan beş bin elma almaktan daha iyi daha verimlidir. Yani burada verimlilik ve performans önemlidir. Kuru kalabalığın bir önemi bulunmuyor.

Bu sebeple eğitim sistemleri az ama kalifiye elemanla çok üretim yapmayı hedefler. Bu maliyetler açısından da iyi bir durumdur. Büyük nimetleri genelde kalifiye bireyler keşfetmiştir; elektrik, ampul, telefon gibi.

Kısaca keyfiyetsiz yüz adam keyfiyetli bir adama denk değildir. Bu bütün sektörler için geçerlidir.