Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an istikbale ait nasıl gaybî haberler veriyor?


Şu kısım haberlerin çok çeşitleri var. 

Birinci kısım, hususîdir. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Meselâ:

Muhyiddin-i Arabî  Rûm Sûresinin baş kısmında gaybî haberleri bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, sûrelerin başındaki huruf-u mukattaa ile çok gaybî muamelerin işaretlerini ve haber vermelerini görmüştür ve hâkeza...

Bâtın âlimleri için Kur'an, baştanbaşa gaybî haberler nev’indendir.