Günümüz medeniyeti ile İslâm medeniyeti arasında yapılan muvazeneyi izah eder misiniz?


İşte günümüz medeniyeti, felsefesiyle beşerin toplum hayatında dayanak noktasını "kuvvet" kabul eder.

 

Hedefi "menfaat" bilir.

 

Hayat düsturunu "mücadele" tanır.

 

Cemaatlerin rabıtasını "unsuriyet ve menfî milliyet" bilir.

 

Gayesi nefsanî hevesatı tatmin ve beşeri ihtiyaçları artırmak için bazı "lehviyat"tır.

 

Hâlbuki: Kuvvetin şe'ni, tecavüzdür. Menfaatin şe'ni, her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır.
 

Mücadele düsturunun şe'ni, çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür.

 

İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki, bütün güzellikleriyle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi şeklen saadet verip seksenini rahatsızlığa, sefalete atmıştır.