"Ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi, kamer dahi dakik hesaplarla, azîm hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyir ve seyahat verilmiş." Buradaki "başka menziller"den kasıt nedir?


Ay hilal, yarımay, dolunay gibi şekillerde görünür ki, bunlara "ayın evreleri" (safhaları) denir. Ay sürekli bir aksiyon halinde değişik menzil ya da evrelere gelerek, hem bize takvimcilik ediyor hem de hareket hâlinde oluyor.

Menzilin diğer bir anlamı da ayın bağlı olduğu gezegen ve gezegenin bağlı olduğu güneş sisteminin sürekli hareket ederek bir hedefe doğru gitmesi şeklinde de anlayabiliriz. Yani ay, dünya ve güneş sistemi sürekli hareket ederek bir hedefe doğru gidiyor ve giderken de sürekli menzillerden geçiyor.