"Bir delilden, bir emareden neş’et etmeyen bir ihtimalin ehemmiyeti yok; kat’î ilme şek katmaz, yakîn-i hükmîyi sarsmaz." cümlesini izah eder misiniz?


Bizim bir şeyi zihnen kabul etmemiz, ancak bir delil bir burhan ile olabilir. Delil ve burhan olmadan bir şeyi tasdik etmemiz, makbul ve geçerli değildir.

Mesela, delil ve işaretler Karadeniz’in pekmeze dönüştüğünü gösteriyor ise, ancak o zaman Karadeniz’in pekmez olduğunu kabul edebiliriz. Yoksa hiçbir delil ve işaret olmaksızın sırf zatında mümkündür diye, Karadeniz’i pekmez olarak kabul etmemiz zihni bir hastalıktır.

Yine "Tuz gölü çikolata vadisine dönüşmüş." diyen birisine hemen inanmak doğru olmaz, bu bilgiyi doğrulayan bir delil bir kanıt gerekir. Delil ve kanıt olmaksızın, sırf gölün çikolata vadisine dönüşme olasılığına dayanarak gölü çikolata olarak kabul etmek mantıksız bir bakış açısı olur.

Yine gurbetteki birisinin hiçbir duyum, delil ve işaret olmaksızın eşi ve çocuklarının öldüğünü farz ederek her gün kendini heder edip paralaması ancak psikolojik bir rahatsızlıkla izah edilebilir.