"Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi, batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder." İzah eder misiniz?


İhlas kelime olarak kalbini safi etmek, içten, samimi, riyasız sevgi anlamına geliyor. Kısaca ihlas, herhangi bir konuda samimi olmak demektir.

Istılahta ihlas ise, sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek manasına geliyor. Yani yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek, yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve gaye edinmek demektir.

İhlas, insanlara riyakârlıktan, gösterişten uzak olmak manasına da geliyor.

Bir gram samimi sevgi tonlarca resmi (şekilci) ve ücretli (karşılık beklenen) sevgiden daha makbul daha etkilidir. Muhabbetin de ihlaslısı ihlassızı olabiliyor. Mesela, annenin evladına olan sevgisi karşılıksız ve ivazsız bir sevgi iken, mecazi aşklar -çünkü sevdiğinden karşılık bekler- ihlassız bir sevgidir diyebiliriz.