Namazlarında gevşeklik yaşayanlar için; "Dua ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar." cümlesi bu üşengeçliği giderir mi?


Dua hayra kuvvet verirken tövbe ve istiğfar şerrin kökünü keser; yani dua ve istiğfara devem etmeliyiz.

Risale-i Nur ile meşguliyeti artırıp, tefekkür ile imanımızı da kuvvetlendirmenin yoluna bakmalıyız.

Risale-i Nur'daki namaz bahislerini yeniden bir daha tetkik ve tahkik edebiliriz.

Gaflet ve günahlı ortamlardan uzak durmalıyız, zira ibadetin en büyük düşmanı gaflet ve günahlardır.