"İşte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemin ettiği vakit, en çok istimal ve tekrarla her zaman ferman ettiği şu وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ kasemidir." Burada "nefis" hangi manada kullanılmış izah eder misiniz?


"Nefis" burada can, kişi, kendi, öz varlık; yani bir şeyin zatı olan kendisi anlamında kullanılıyor ve bütün mahiyeti insanı temsil eden bir ifadedir. Nefs-i emmare zaten bu öz varlığın içinde bir cüz bir parça olarak bulunmaktadır.

İnsan, mahiyet olarak kainatın küçültülmüş bir misalidir. Bu sebeple "İnsanın nefsini elinde tutan kainatı da elinde tutuyor." demektir.

Kainat tevhitte vahidyeti, insan ise tevhitte ehadiyeti temsil ediyor.